Iskanje deluje na imenih jam, naslovu in opisu fotografij.
Če v iskalni niz ne želite vključiti polne besede, lahko uporabite tudi nadomestne znake: * oz. % (0+ črk) ter ? oz. _ (1 črka). Prav tako uporabite * namesto č, š ali ž

npr. "Loga* jam_" namesto "Logarjeva jama", "Logaška jama", "Logaške jame" itd.

Iskalni niz: Pomoč